21 Set 2012 Tomoko Tokuda at ‘Leggo’ magazine

Co happy to